Tiếp tục giảm 02% thuế VAT đến hết năm 2024

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Tiếp tục giảm 02% thuế VAT đến hết năm 2024

Ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-CP tiếp tục giảm 2% thuế VAT đối với một số nhóm ngành. Cụ thể như sau:

1. Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng sẽ được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất;

– Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

– Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin;

– Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

2. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Nghị định số 72/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Link tra cứu: https://drive.google.com/file/d/14_vw5uI9ND6wuumWL5QQVqpUMk-_Y6_4/view?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3AWsRKkdLndFg7CYKCWByBSOvek1l3kBOhpV9RwSJycT8BougOiIEQSUs_aem_7sUn3ue8oiWxpj3_fG6ykA

Xem thêm:

Scroll to Top