Ưu đãi đầu tư cao nhất

仁海工业园区 - A 区 - 投资者的理想目的地 热线:0936 356 656 - 0905 677 990

Ưu đãi đầu tư cao nhất

土地租赁期为50年。投资者在项目的整个生命周期内免收生地租金。

Các chính sách ưu đãi
1 Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Đối với tất cả các dự án đầu tư:

– Áp dụng mức thuế suất 10% trong 15 năm kể từ khi dự án đi vào họat động sản xuất kinh doanh, trong đó:

+ 4 năm đầu kể từ khi dự án có thu nhập: miễn thuế hoàn toàn

+ 9 năm tiếp theo: giảm 50%

– Sau thời gian ưu đãi: Áp dụng theo mức thuế suất hiện hành theo quy định của Nhà nước

Đối với dự án có quy mô lớn và công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư thì được cơ quan thẩm quyền xem xét mức ưu đãi cao hơn
2 Miễn thuế Nhập khẩu

– Đối với thiết bị, máy móc (phụ tùng đi kèm), phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ, vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng

– Dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, dự án sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử

Miễn thuế nhập khẩu trong 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất kinh doanh

滚动至顶部