Quyết định 2143-2016_QĐ-CT_Miễn tiền thuê đất cho Công ty CP khu công nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội

ノンホイ工業団地-ゾーンA-投資家にとって理想的な目的地ホットライン:0936 356 656-0905 677 990
上部へスクロール