Quyết định 141-2005_QĐ-TTg_Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động KKT Nhơn Hội

ノンホイ工業団地-ゾーンA-投資家にとって理想的な目的地ホットライン:0936 356 656-0905 677 990
上部へスクロール