Quyết định 2143-2016_QĐ-CT_Miễn tiền thuê đất cho Công ty CP khu công nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990
Scroll to Top