Quyết định 17-2010_QĐ-TTg_Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

ノンホイ工業団地-ゾーンA-投資家にとって理想的な目的地ホットライン:0936 356 656-0905 677 990
上部へスクロール