Quyết định phê duyệt đơn giá xử lý nước thải tại KCN Nhơn Hội A (2020 -2021)

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990
Scroll to Top