Quyết định 17-2010_QĐ-TTg_Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990
Scroll to Top