Quyết định 141-2005_QĐ-TTg_Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động KKT Nhơn Hội

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990
Scroll to Top