Công ty CP Đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm

Nhon Hoi Industrial Park - Park A - An ideal destination for Investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty CP Đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm

Chủ đầu tư: Công ty CP Đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm

Tên dự án: Nhà máy sản xuất đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm

Ngành nghề: Sản xuất giường, tủ, bàn ghế, các vật dụng nội, ngoại thất bằng gỗ và các vật liệu khác.

Vị trí: lô B3.01 thuộc Nhon Hoi Industrial Park - Park A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư: 111/QĐ- BQL                         Ngày cấp: 20/04/2022

Vốn đăng ký: 250 tỷ đồng

Diện tích: 70.035 m2

Lao động: 

Công suất đầu tư của dự án: 1.000.000 sản phẩm/năm, tương đương 20.000 m3 gỗ/năm

Tình trạng của dự án: Đang triển khai

Scroll to Top