Land for lease

Nhon Hoi Industrial Park - Park A - An ideal destination for Investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Land for lease

– Khu Công Nghiệp có nền cát đồng nhất được san lấp đầm chặt đạt K=0,90 với độ cao san nền bình quân 14m so với mực nước biển. Sức chịu tải của nền khoảng 20 tấn/m2 (2kg/cm2)

- Stable geology, convenient for the construction of plants. Moreover, construction investment costs are reduced because the cost for the foundation is low. Available industrial land is able to be handed over after signing the contract.

Nền đất cho thuê tại KCN Nhơn Hội A
Nền đất cho thuê tại KCN Nhơn Hội A
Scroll to Top