Stay

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - Ideal destination for investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Stay

Các nhà đầu tư đến Khu công nghiệp Nhơn Hội – Khu A khảo sát vị trí và thuê đất triển khai các dự án ngày càng ngày nhiều đồng nghĩa với việc nhu cầu lưu trú, ăn ở, đi lại của họ cũng ngày càng gia tăng.

Nắm bắt nhu cầu đó, chúng tôi đang có kế hoạch cung cấp dịch vụ lưu trú cho lực lượng lao động làm việc tại các công ty, nhà máy ở đây.

Dịch vụ lưu trú

Scroll to Top