Công ty TNHH Nhà máy thức ăn chăn nuôi Fago

Nhon Hoi Industrial Park - Park A - An ideal destination for Investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty TNHH Nhà máy thức ăn chăn nuôi Fago

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà máy thức ăn chăn nuôi Fago

Tên dự án: Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi – thuốc thú y Fago miền Trung

Ngành nghề: Sản xuất thức ăn chăn nuôi (sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm).

Vị trí: lô B6.01 thuộc Nhon Hoi Industrial Park - Park A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư: 303 QĐ/BQL                           Ngày cấp: 06/09/2021

Vốn đăng ký: 150 tỷ đồng

Diện tích: 34.872 m2

Lao động:

Công suất đầu tư của dự án: 100.000 tấn – 200.000 tấn sản phẩm/năm

Tình trạng của dự án: Đang triển khai

Scroll to Top