Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đảm bảo an toàn PCCC của Bộ công an

Nhon Hoi Industrial Park - Park A - An ideal destination for Investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đảm bảo an toàn PCCC của Bộ công an

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại Điện số 23/ĐK-HT ngày 09/04/2023 về việc triển khai thực hiện Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/04/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, dự án, công trình trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC), sau khi thống nhất với Bộ Xây dựng một số nội dung áp dụng QCVN 06:2022/BXD tại Công văn số 1397/BXD-KHCN ngày 11/04/2023 của Bộ Xây dựng, Bộ Công an Cục cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn Công an các địa phương một số nội dung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy tại Phụ lục kèm theo văn bản này.

 

Xem thêm:

Scroll to Top