Văn bản pháp luật

Nhon Hoi Industrial Park - Park A - An ideal destination for Investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Decree on registration fee

Nghị định quy định về lệ phí trước bạ – Loại văn bản: Nghị định – Số hiệu: 10/2022/NĐ-CP – Ngày ban hành: 15/01/2022 –

See more
Scroll to Top