Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 10/01/2023 tại Tp Quy Nhơn, Ban Quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan, đại diện các chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, trong đó có Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội (SNP), Chủ đầu tư KCN Nhơn Hội A.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Với những nỗ lực trong công tác chỉ đạo và triển khai hiệu quả các kế hoạch, năm 2022, BQL KKT đã tập trung hoàn thành các công tác quy hoạch phân khu; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng KKT và các KCN; quan tâm, hỗ trợ các NĐT, doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, đồng thời xúc tiến thu hút các dự án đầu tư mới. Nhờ vậy, trong năm qua, BQL KKT đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tổng vốn thu hút đầu tư mới vào KKT và các KCN trên địa bàn tỉnh là 19.368 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện các dự án đạt hơn 6.500 tỷ đồng, tổng doanh thu ước đạt 47.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 523 triệu USD.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023, Ban Quản lý KKT tỉnh xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, với các chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu là: thu hút 3.192 tỷ đồng từ các dự án sản xuất công nghiệp đầu tư vào KKT và các KCN, tăng 2,15 lần so với năm trước; chỉ tiêu doanh thu 54.190 tỷ đồng, tăng 15,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 602 triệu USD, tăng 15,1%; thu nộp ngân sách 1.059 tỷ đồng, tăng 12,6%.

Là khu công nghiệp có vị trí chiến lược, giữ vai trò động lực trong sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tích cực, tăng cao tỷ lệ công nghiệp và dịch vụ, năm 2022, KCN Nhơn Hội A đã hoàn hiện cơ sở hạ tầng KCN, đẩy nhanh tiến độ lấp đầy KCN, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thứ cấp triển khai dự án. Trên tinh thần đó, bước sang năm 2023, Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội (SNP) đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, nỗ lực mời gọi các NĐT trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh có khả năng lôi kéo, thúc đẩy các dự án phụ trợ; ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm lượng tri thức cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh cao, vừa đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hạ nguồn và các dịch vụ kèm theo. Tiếp tục chỉnh trang nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển các dịch vụ cộng thêm, tạo môi trường làm việc, môi trường đầu tư tích cực và bền vững, tạo điều kiện để nhà đầu tư sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Ảnh chụp từ trên cao tại KCN Nhơn Hội A
Ảnh chụp từ trên cao tại KCN Nhơn Hội A
Scroll to Top