보안 및 화재 방지

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

보안 및 화재 방지

Tại Khu công nghiệp Nhơn Hội – Khu A, chúng tôi có đội ngũ bảo vệ chất lượng, được trang bị những nghiệp vụ cơ bản, sẵn sàng túc trực ngày đêm và luôn đảm bảo an ninh, an toàn cho công ty nói riêng và toàn bộ Khu công nghiệp nói chung.

Trụ cứu hỏa được lắp đặt theo các tuyến ống cấp nước trong KCN.

Phòng cháy chữa cháy

Scroll to Top