Nền đất cho thuê

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Nền đất cho thuê

– Khu Công Nghiệp có nền cát đồng nhất được san lấp đầm chặt đạt K=0,90 với độ cao san nền bình quân 14m so với mực nước biển. Sức chịu tải của nền khoảng 20 tấn/m2 (2kg/cm2)

– Địa chất nền KCN tốt, thuận lợi cho việc thi công xây dựng nhà máy sản xuất. Hơn nữa, chi phí đầu tư xây dựng giảm vì chi phí dành cho nền móng thấp. Diện tích mặt bằng đã san lấp sẵn có, có thể giao mặt bằng ngay cho nhà đầu tư sau khi kí hợp đồng.

Nền đất cho thuê tại KCN Nhơn Hội A
Nền đất cho thuê tại KCN Nhơn Hội A
Scroll to Top