메디칸

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

메디칸

Tại Quy Nhơn có nhiều bệnh viện lớn cấp trung ương và địa phương: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn, Bệnh viện quân y 13, Bệnh viện lao và bệnh phổi Bình Định, Bệnh viện Mắt Bình Định, Bệnh Da liễu, Trung tâm Chấn thương và Chỉnh hình,…

Scroll to Top