놀이공원

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

놀이공원

Khu công nghiệp Nhơn Hội – Khu A với vị trí đắc địa, tọa lạc tại Quy Nhơn – nơi phát triển khu du lịch và các dịch vụ giải trí. Do đó, các hoạt động khu vui chơi giải trí hứa hẹn sẽ rất phát triển.

맨위로 스크롤