Hệ thống giao thông nội bộ

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Hệ thống giao thông nội bộ

– Mặt đường giao thông được trải thảm nhựa At-phan, tải trọng H30 – XB80.

– Đường chính :45m,56m,65m,80m.

– Đường nội bộ :29m, 27m, 20m.

– Có 02 bãi đậu xe miễn phí với diện tích 2 ha.

– Đường giao thông có đầy đủ hệ thống điện chiếu sáng.

맨위로 스크롤