산업 토지

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

산업 토지

Quy hoạch sử dụng đất tại Khu công nghiệp Nhơn Hội – Khu A

File PDF: QH SDD KCNA 20-4-2022-HATCH

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất KCN Nhơn Hội A
Đất công nghiệp
Đất công nghiệp tại KCN Nhơn Hội – Khu A

Tổng diện tích KCN Nhơn Hội – Khu A :                                         630 ha

Diện tích đất để cho thuê lại theo quy hoạch được duyệt :             394 ha

Diện tích đất chuyển đổi từ đất khu KCN thành khu đô thị:             236 ha

+ Đất xây dựng các nhà máy, xí nghiệp :

A Đất xây dựng các nhà máy, xí nghiệp 255,71
1 Sản xuất dược phẩm, TTB YT,… A3 31,66
A4 30,85
A5 22,46
2 Chế biến gỗ – lâm sản B1 30,46
B2 28,35
B3 25,18
3 Chế biến nông hải sản B4 28,81
4 Sản xuất vật liệu xây dựng B5 27,81
B6 30,13

+ Đất xây dựng công trình dịch vụ, quản lý, hành chính:

B Công trình dịch vụ – quản lý – hành chính 47,36
1 Đất công trình hành chính – dịch vụ CC1 6,94
CC2 7,47
CC3 6,84
A1 13,33
A2 2,74

+ Đất xây dựng cây xanh sinh thái, vườn hoa KCN

C Cây xanh sinh thái, vườn hoa KCN 41,88
1 Cây xanh sinh thái S1 9,43
2 Cây xanh vườn hoa KCN (8,42; 4,98; 6,77) CX1, CX2, CX3 20,17
3 Cây xanh cảnh quan (D1, D2, D3, N2, N4) 12,28

+ Diện tích đất giao thông (KCN: 35,06 ha; ĐT: 18,1 ha): 53,16 ha.

+ Diện tích bãi đậu xe P1 (1,32ha), P2 (0,68ha).

+ Diện tích đất cho công trình đầu mối HTKT

F Công trình đầu mối HTKT 4,03
1 Trạm biến áp 110/22 KV K2 0,74
2 Bãi tập trung chất thải rắn K4 0,89
3 Trạm cấp nước nội bộ KCN CCN 0,27
4 Kênh thoát nước KTN 2,13

+ Diện tích đất cho thuê tối thiểu: Đất xây dựng các nhà máy, xí nghiệp, dịch vụ công cộng, hành chính: tối thiểu 10.000 m2.

Quy định về xây dựng trong KCN Nhơn Hội – Khu A:

– Mật độ xây dựng và tầng cao:

+ Đối với đất xây dựng các xí nghiệp, nhà máy: 60% và từ 1 đến 3 tầng hoặc có thể cao hơn tùy theo dây chuyền công nghệ.

+ Đối với đất xây dựng công trình dịch vụ công cộng, hành chính : 35% và từ 5 đến 9 tầng.

– Khoảng lùi xây dựng:

+ Đối với đường trục Khu kinh tế, đường chuyên dụng phía Tây, đường có mặt cắt ngang >=29m : 7m

+ Đối với đường có mặt cắt ngang <=27m: 5m.

– Tường rào phía mặt đường :

Xây dựng theo mẫu thiết kế ban hành kèm theo Quyết định số 1481/QĐ-BQL ngày 07/11/2007 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội.

 

Scroll to Top