Bình Định: Hơn 800 tỷ làm đường trục Khu kinh tế nối dài

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Bình Định: Hơn 800 tỷ làm đường trục Khu kinh tế nối dài

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km4+00 – Km18+500 theo hình thức hợp đồng BT. 

Điểm đầu Dự án Km4 thuộc xã Cát Chánh, huyện Phù Cát; điểm cuối Km18+500 giao với Quốc lộ 1 tại Km1201+740, thuộc địa bàn phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn.

Ảnh Internet

Toàn bộ khối lượng xây lắp, quản lý dự án, tư vấn xây dựng và các công việc khác của Dự án có tổng vốn đầu tư là 813,269 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất đối ứng là Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định được giao phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức thực hiện trong quý III/2017. Văn bản nêu rõ, toàn bộ khối lượng xây lắp, quản lý dự án, tư vấn xây dựng và các công việc khác của Dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km4+00 – Km18+500 được tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư, phương thức lựa chọn là một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng từ năm 2017 – 2019.

Theo Trần Kiên ( Báo Đấu thầu )

Scroll to Top