Công ty CP Dược TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty CP Dược TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Chủ đầu tư: Công ty CP Dược TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Dự ánTrung tâm logistic Bidiphar

Ngành nghề: Xây dựng tổng kho bảo quản dược phẩm, dược liệu, TTBYT, vaccine

Vị trí: lô A3.06 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư:    2655/QĐ-BQL           Ngày cấp: 31/07/2019

Vốn đăng ký: 100 tỷ đồng

Diện tích: 40.178 m2

Lao động:

Công suất đầu tư của dự án: 

  • Kho 20.000 m3
  • Khu văn phòng: 1.000 m3

Tình trạng của dự án: Đang triển khai

Scroll to Top