Công ty TNHH Bảo Phát Glass

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty TNHH Bảo Phát Glass

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo Phát Glass

Tên dự án: Nhà máy sản xuất gia công kính cường lực

Ngành nghề: Sản xuất gia công kính cường lực

Vị trí: lô B1.17 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư:  776QĐ-UBND    Ngày cấp: 09/03/2020

Vốn đăng ký: 55 tỷ đồng

Diện tích: 14.800 m2

Công suất đầu tư của dự án: 100.000 m2 sản phẩm kính/năm, tương đương 2.500 tấn sản phẩm/năm.

Lao động: 35 người

Tình trạng của dự án: Đang hoạt động

Scroll to Top