Công ty TNHH Bidiphar Non Betalactam

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty TNHH Bidiphar Non Betalactam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bidiphar Non Betalactam

Tên dự án: Nhà máy sản xuất Bidiphar Non Betalactam

Ngành nghề: Sản xuất các dạng sản phẩm thuốc tiêm/ viên Non Betalactam

Vị trí: lô A3.03 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư: 2534/QĐ-BQL                  Ngày cấp: 21/11/2016

Vốn đăng ký: 350 tỷ đồng

Diện tích: 3 ha

Lao động: 

Công suất đầu tư của dự án: 400 triệu sp/năm

Tình trạng của dự án: Đang triển khai

맨위로 스크롤