Đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất công nghiệp tại KCN Nhơn Hội A trong mùa cao điểm khô năm 2022

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất công nghiệp tại KCN Nhơn Hội A trong mùa cao điểm khô năm 2022

Nguồn cấp điện ổn định là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội (SNP) – chủ đầu tư KCN Nhơn Hội  A đã phối hợp, tạo điều kiện để Điện lực Bình Định đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện đồng bộ, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN.

Khu Công Nghiệp Nhơn Hội – Khu A được cấp điện từ điện lưới quốc gia qua đường dây 220KV từ Phú Tài đến trạm biến áp 220/110KV công suất 2×125 MVA tại KKT Nhơn Hội. Trạm biến áp 110 kV tại KCN Nhơn Hội A được bố trí tại lô K4, với tổng diện tích 5500m2, công suất thiết kế 2x63MVA, kết nối từ TBA 220/110KV qua đường dây 110kv. Toàn bộ hệ thống điều khiển trạm biến áp được thực hiện bằng máy tính, các giải pháp kỹ thuật được thiết kế phù hợp với công nghệ tiên tiến.

Tại KCN Nhơn Hội A, điện được kéo từ TBA 110KV Nhơn Hội A đến chân tường rào nhà máy qua đường dây cấp điện  22KV, nhà đầu tư sẽ được Điện lực Bình Định đầu tư hạ trạm tại nhà máy theo nhu cầu phụ tải.

Trạm biến áp 11022 kV tại KCN Nhơn Hội A
Trạm biến áp 220/110 kV tại KCN Nhơn Hội A

Với tỷ lệ lấp đầy trên 60%, và đang trên đà cao điểm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu  điện năng phục vụ cho các doanh nghiệp hoạt động trong KCN Nhơn Hội A không ngừng tăng cao. SNP luôn nỗ lực phối hợp với Điện lực Bình Định đảm bảo chất lượng nguồn điện truyền tải đến các doanh nghiệp ở mức ổn định, đảm bảo vận hành an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đặc biệt trong mùa cao điểm khô.

Trong mùa cao điểm khô 2022, Điện lực Bình Định triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện nhằm đáp ứng nhu cầu điện tăng cao. Bên cạnh việc không ngừng nâng cấp cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, SNP đặc biệt quan tâm, theo dõi sát sao tình trạng hệ thống cấp điện trong KCN, thông báo kịp thời đến Điện lực Bình Định khi có sự cố xảy ra. Góp phần đảm bảo tính kịp thời và chủ động trong khắc phục, sữa chữa sự cố của Điện lực Bình Định, rút ngắn thời gian khắc phục không để các doanh nghiệp bị gián đoạn sản xuất quá lâu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điện lực Bình Định kiểm tra điện tại KCN Nhơn Hội A
Điện lực Bình Định kiểm tra điện tại KCN Nhơn Hội A

Việc chủ động phối hợp với Điện lực Bình Định của SNP trong công tác đảm bảo hệ thống cấp điện phục vụ nhu cầu kinh doanh sản xuất của các doanh nghiệp tại KCN Nhơn Hội A đã góp phần giảm thiểu tình trạng mất điện đột xuất và kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư khi quyết định đầu tư sản xuất vào KCN Nhơn Hội A.

Scroll to Top