Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã tiếp và làm việc với Công ty TNHH Đầu tư phát triển kỹ thuật Đông Nam và Tập đoàn Aquamaof (Israel)

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã tiếp và làm việc với Công ty TNHH Đầu tư phát triển kỹ thuật Đông Nam và Tập đoàn Aquamaof (Israel)

Chiều 31.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu và lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh đã tiếp và làm việc với Công ty TNHH Đầu tư phát triển kỹ thuật Đông Nam và Tập đoàn Aquamaof (Israel) về xúc tiến đầu tư Dự án nhà máy sản xuất và chế biến cá hồi tại Khu công nghiệp Nhơn Hội A – Khu Kinh tế Nhơn Hội

맨위로 스크롤