Lễ Động thổ Công trình nhà làm việc của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Lễ Động thổ Công trình nhà làm việc của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội

Ngày 31/03/2019, tại Lô A2.01 thuộc Khu công nghiệp Nhơn Hội – Khu A, xã Nhơn Hội, Tp. Quy Nhơn, Bình Định đã diễn ra lễ Động thổ Công trình nhà làm việc của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội. Sau khi hoàn thành, nhà làm việc sẽ là nơi tiếp đón, làm việc với nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Khu công nghiệp Nhơn Hội – Khu A và là nơi tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư có qui mô vừa và nhỏ.SNP

Scroll to Top