Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự để kinh doanh an toàn, tạo môi trường “sạch” về an ninh trật tự tại KCN Nhơn Hội – Khu A

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự để kinh doanh an toàn, tạo môi trường “sạch” về an ninh trật tự tại KCN Nhơn Hội – Khu A

Ngày 18/05/2018, tại Đồn Công an KKT Nhơn Hội đã diễn ra lễ ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại KCN Nhơn Hội – khu A giữa Công ty CP KCN Sài Gòn Nhơn Hội và Đồn Công an KKT Nhơn Hội.

Dự Lễ ký kết có đại diện Lãnh đạo Công an Thành phố Quy Nhơn, Lãnh đạo Ban Quản lý KKT Nhơn Hội, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH số 3, Chỉ huy các Đội nghiệp vụ Công an thành phố Quy Nhơn, đại diện chính quyền địa phương và các Nhà đầu tư thứ cấp đang hoạt động trong KCN Nhơn Hội – khu A.

Là chủ đầu tư của KCN Nhơn Hội – khu A, Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn – Nhơn Hội luôn xác định việc tạo môi trường “sạch” về an ninh trật tự để các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng song song với việc tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư sản xuất kinh doanh.

Công ty đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến quán triệt đến cán bộ công nhân viên, người lao động thực hiện tốt bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn tài sản, an toàn lao động. Thành lập đội bảo vệ KCN thường xuyên tuần tra, kiểm tra, giám sát trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh, đặc biệt là với lực lượng công an Đồn Công an Khu kinh tế Nhơn Hội để trao đổi thông tin, tổ chức kiểm tra, xử lý và phòng ngừa các vụ việc vi phạm có thể xảy ra nhằm bảo vệ an toàn hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại KCN Nhơn Hội – Khu A nói chung.

Mục đích của buổi lễ ký kết Kế hoạch này nhằm xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, đồng bộ, giữ vững An ninh chính trị, TTATXH tại KCN Nhơn Hội A; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia; tuyên truyền giáo dục pháp luật, phát động phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc cho CBCNV và quần chúng nhân dân trong khu vực”. Ông Nguyễn Hòa Bình – Phó Trưởng CA Thành phố Quy Nhơn kiêm Trưởng Đồn CA KKT phát biểu.

Chia sẻ về quyết tâm của Chủ đầu tư trong việc tạo môi trường sạch về ANTT để các Doanh nghiệp trong KCN yên tâm đầu tư, SXKD. Ông Võ Đình Long – Tổng Giám Đốc Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội nhấn mạnh “Việc ký kết Kế hoạch phối hợp sẽ giúp cho sự phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới ngày càng đồng bộ, hiệu quả hơn và thống nhất từ trên xuống,  phát huy được khả năng và thế mạnh của mỗi bên ở mức cao nhất; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN, xây dựng KCN ngày càng ổn định và phát triển bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Đại tá Nguyễn Xuân Vinh – Phó trưởng Công an Thành phố Quy Nhơn quán triệt việc ký kết quy chế phối hợp này nhằm thống nhất trong công tác chỉ huy, chỉ đạo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị; đảm bảo sự đoàn kết thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ, Ông yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị sớm triển khai Kế hoạch này đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mình để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại buổi lễ kí kết :

 

 

  SNP

Scroll to Top