Vai trò của KCN Nhơn Hội A trong mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển của tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Vai trò của KCN Nhơn Hội A trong mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển của tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030

Chiều ngày 02/08/2023, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Bình Định đã tiến hành phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm khoa học và công nghệ, nơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo quan trọng của Việt Nam.

Theo dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bình Định đặt nền tảng phát triển kinh tế bền vững dựa trên các trụ cột: khoa học và công nghệ, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ thông tin và AI, du lịch chất lượng cao; nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch và hệ thống logistics gắn liền cảng biển, cảng hàng không. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh tập trung vào ba đột phá chính: xây dựng hạ tầng kinh tế và xã hội hiện đại, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng.

Năm trụ cột phát triển kinh tế chính của tỉnh Bình Định bao gồm: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp 4.0, du lịch chất lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đô thị hóa bền vững, dịch vụ cảng biển và logistics. Tỉnh cũng xác định cấu trúc không gian phát triển với hai vùng chính (Bắc và Nam), ba cực phát triển và ba hành lang kinh tế. Mục tiêu là phát triển mạnh các ngành kinh tế mũi nhọn trong từng không gian này như du lịch sinh thái, công nghiệp công nghệ cao và đô thị thông minh.

Là KCN tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển KT-XH tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, KCN Nhơn Hội A đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu quy hoạch của tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ đầu tư KCN Nhơn Hội A – Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội (SNP) xác định các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến chế tạo là ngành chủ lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy các trụ cột phát triển kinh tế chính của tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2030.

SNP đã bổ sung, điều chỉnh quy hoạch 1/500 KCN, một trong những nội dung chủ yếu là điều chỉnh cơ cấu và phân khu chức năng ngành nghề nhằm phù hợp với định hướng và tình hình thu hút đầu tư trong giai đoạn mới. Theo đó, ưu tiên thu hút, mời gọi đầu tư các lĩnh vực, ngành nghề thuộc công nghiệp chế biến chế tạo, nhóm ngành công nghiệp dược phẩm, thực phẩm, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện tử, các công trình dịch vụ, tiện ích KCN,…

Theo Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 8/5/2019 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh QHC KKT Nhơn Hội tầm nhìn đến năm 2040, KCN Nhơn Hội – Khu A được quy hoạch điều chỉnh thành Khu công nghiệp Đô thị Nhơn Hội A; được phân thành 2 khu chức năng: Khu công nghiệp với diện tích 394ha và Khu đô thị có diện tích 236ha. Điều này góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đô thị hóa bền vững của tỉnh Bình Định bằng cách tạo ra đa dạng cơ hội việc làm, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và dân cư đến làm việc thông qua các dự án thu hút đầu tư và phát triển các dịch vụ tiện ích kèm keo. Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái Khu công nghiệp đô thị Nhơn Hội A phát triển bền vững, góp phần tạo ra giá trị gia tăng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định, phù hợp với mục tiêu quy hoạch của tỉnh thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh chụp KCN Nhơn Hội A từ trên cao
Ảnh chụp KCN Nhơn Hội A từ trên cao
Scroll to Top