Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn đến thăm và chúc tết Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội

Nhon Hoi Industrial Park - Park A - An ideal destination for Investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn đến thăm và chúc tết Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội

Nhân chuyến công tác Dự Lễ Khánh thành Đền Thờ Tây Sơn Tam Kiệt tại Bình Định, Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn đã đến thăm và chúc Tết Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội, thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn – chủ đầu tư Nhon Hoi A Industrial Park.Ông Đặng Thành Tâm ghé thăm Công ty CP KCN Sài Gòn - Nhơn Hội

Ông Đặng Nhứt – Chủ tịch HĐQT Công ty SNP đã thay mặt Công ty báo cáo những thành quả Công ty đạt được trong thời gian qua. Trải qua một chặng đường dài với rất nhiều gian nan và thử thách, đến nay, Công ty đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Nhơn Hội – Khu A, thu hút được hơn 40 nhà đầu tư trong và ngoài nước, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 280 triệu USD, trong đó 26 dự án đi vào hoạt động góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, tạo công ăn việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Đặng Thành Tâm đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội trong việc thu hút đầu tư, tạo lập môi trường kinh doanh, hỗ trợ và đồng hành cùng với các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN Nhơn Hội – Khu A trong quá trình hoạt động sản xuất, đạt kết quả rất đáng khích lệ.

Ông Đặng Thành Tâm ghé thăm Công ty CP KCN Sài Gòn - Nhơn Hội

Ông Đặng Thành Tâm ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực, quyết tâm, chiến lược lãnh đạo đúng đắn của HĐQT, Ban điều hành cùng những nỗ lực cống hiến, làm việc không ngừng nghỉ của cán bộ công nhân viên SNP và rất mong Công ty tiếp tục phát huy, nỗ lực hơn nữa. Từ đó, đưa Khu Công nghiệp Nhơn Hội – Khu A vươn lên trở thành nơi hội tụ những dự án lớn, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ông Đặng Thành Tâm ghé thăm Công ty CP KCN Sài Gòn - Nhơn Hội

 

 

Scroll to Top