Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế GTGT cho tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ năm 2023

Nhon Hoi Industrial Park - Park A - An ideal destination for Investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế GTGT cho tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ năm 2023

Ngày 17/4, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2614/VPCP-KTTH gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về phương án miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho năm 2023. Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho phép xây dựng, ban hành nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ dự án nghị quyết để trình các cấp có thẩm quyền đảm bảo đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định Luật Ban hành văn bản.

Đối với việc tiếp tục giảm các khoản thu phí, lệ phí, Bộ Tài chính chủ động thực hiện việc xây dựng văn bản quy định về giảm các khoản thu phí, lệ phí theo đúng quy định, bao gồm cả việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với thông tư của Bộ Tài chính.
Xem chi tiết tại đây: https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/thoi-su/tin-hot/86607213-4083-4850-91c0-e54bde5bec2f

Xem thêm:

Scroll to Top