Circular 04/2022/TT-NHNN Regulations on the application of interest rates for early withdrawal of deposits

Nhon Hoi Industrial Park - Park A - An ideal destination for Investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Circular 04/2022/TT-NHNN Regulations on the application of interest rates for early withdrawal of deposits

– Số hiệu: 04/2022/TT-NHNN

– Ngày ban hành: 16/06/2022

– Ngày hiệu lực: 01/08/2022

– Tóm tắt nội dung:

Từ ngày 1/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài. So với hiện hành, Thông tư 04/2022/TT-NHNN đã phân chia quy định lãi suất rút trước hạn tiền gửi trong trường hợp rút trước hạn toàn bộ tiền gửi và rút trước hạn một phần tiền gửi.

Xem thêm:

Scroll to Top