Công ty CP Mỹ nghệ Bình Định

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty CP Mỹ nghệ Bình Định

Công ty CP Mỹ nghệ Bình Định đã đầu tư xây dựng trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại lô A1.01 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Dự án được xây dựng trên diện tích đất 2 ha với tổng vốn đầu tư là 70 tỷ đồng.

Công suất đầu tư của dự án: 50.000 lượt xe/ năm

Tình trạng của dự án: Đang hoạt động

 

맨위로 스크롤