Long Van Phat Service Investment Production Joint Stock Company

Nhon Hoi Industrial Park - Park A - An ideal destination for Investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Long Van Phat Service Investment Production Joint Stock Company

Chủ đầu tư: Long Van Phat Service Investment Production Joint Stock Company

Tên dự án: Khu dự án văn phòng, nhà xưởng cho thuê

Ngành nghề: Dịch vụ nhà xưởng, văn phòng cho thuê và các dịch vụ khác.

Vị trí: lô B2.01 + B2.02 thuộc Nhon Hoi Industrial Park - Park A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư:  285/QĐ-BQL    Ngày cấp: 27/09/2018

Vốn đăng ký: 90 tỷ đồng

Diện tích: 40.025 m2

Lao động: 

Công suất đầu tư của dự án: Xây dựng nhà xưởng với tổng diện tích dự kiến là 22.500 m2.

  • Nhà xưởng 1: 3.500 m2
  • Nhà xưởng 2: 4.500 m2
  • Nhà xưởng 3: 4.500 m2
  • Nhà xưởng 4 (xây theo yêu cầu): 5.000 m2
  • Nhà xưởng 5 (xây theo yêu cầu): 5.000 m2

Tình trạng của dự án: Đang triển khai

 

Scroll to Top