Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Nam

Nhon Hoi Industrial Park - Park A - An ideal destination for Investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Nam

Tên dự án: Nhà máy sản xuất các sản phẩm đan nhựa giả mây và gia công cơ khí.

Ngành nghề: Sản xuất các sản phẩm đan nhựa giả mây và gia công cơ khí phục vụ đan nhựa giả mây.

Vị trí: lô B6.07 thuộc Nhon Hoi Industrial Park - Park A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư: 63/QĐ- BQL                         Ngày cấp: 16/03/2023

Vốn đăng ký: 120 tỷ đồng

Diện tích: 30.002 m2

Lao động: 

Công suất đầu tư của dự án:

  • Đan nhựa giả mây: 80.000 bộ sản phẩm/năm;
  • Gia công cơ khí phục vụ đan nhựa giả mây: 2.400 tấn sản phẩm/ năm;

Tình trạng của dự án: Đang triển khai

Scroll to Top