Tingco Binh Dinh Joint Stock Company

Nhon Hoi Industrial Park - Park A - An ideal destination for Investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Tingco Binh Dinh Joint Stock Company

Chủ đầu tư: Tingco Binh Dinh Joint Stock Company

a/ Dự án 1: Nhà máy nước giải khát Tingco Bình Định

Ngành nghề: Sản xuất kinh doanh nước giải khát và các sản phẩm đóng hộp

Vị trí: lô A3.12 +A3.13 +A3.14 thuộc Nhon Hoi Industrial Park - Park A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư:  2508/QĐ-BQL    Ngày cấp: 23/07/2019

Vốn đăng ký: 300 tỷ đồng

Diện tích: 84.151 m2

Lao động: 300 người

Công suất đầu tư của dự án

  • Nước giải khát: 175,2 triệu lít/năm
  • Sản phẩm đóng hộp: 36.500 tấn/năm

Tình trạng của dự án: Đang hoạt động

b/ Dự án 2Nhà máy sản xuất, cắt hạt nha đam

Ngành nghề: Sản xuất, cắt hạt nha đam

Vị trí: lô A3.10 +A3.11 thuộc Nhon Hoi Industrial Park - Park A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư:  4865/QĐ-UBND    Ngày cấp: 26/11/2020

Vốn đăng ký: 165 tỷ đồng

Diện tích: 46.722 m2

Lao động: 100 người

Công suất đầu tư của dự án: 10.000 tấn sp/ năm

Tình trạng của dự án: Đang hoạt động

Scroll to Top