Giá thuê đất cạnh tranh & Thời gian thuê đất linh hoạt đủ 50 năm

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Giá thuê đất cạnh tranh & Thời gian thuê đất linh hoạt đủ 50 năm

토지 임대 기간은 50년입니다. 투자자는 프로젝트 기간 동안 토지 임대료가 면제됩니다.

– Giá cho thuê quyền sử dụng đất cạnh tranh, phương thức thanh toán linh hoạt. Chính sách ưu đãi về giá cho các dự án có quy mô và diện tích lớn;

– Miễn tiền thuê đất thô suốt vòng đời dự án;

– Thời gian thuê đất đủ 50 năm.

                   

Scroll to Top