Nguồn lao động dồi dào, tay nghề cao và chi phí nhân công thấp

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Nguồn lao động dồi dào, tay nghề cao và chi phí nhân công thấp

Nguồn lao động dồi dào, tay nghề cao, chi phí nhân công thấp.

Dân số tỉnh Bình Định: hơn 1,6 triệu người, số người trong độ tuổi lao động chiếm 55%.

Lực lượng lao động: 884.098 người, trong đó: Lao động kỹ thuật: 49.909 người ; Lao động có trình độ Cao đẳng, Đại học: 78.546 người.

Nguồn lao động dồi dào, cung cấp nhiều lao động có tay nghề cho thị trường phía Nam và xuất khẩu lao động các ngành: dệt may, chế biến lâm sản, chế biến thủy hải sản. …

Trường Đại học, Cao đẳng : Có 2 trường đại học: Đại học Quy Nhơn & Đại học Quang Trung.

Trường dạy nghề: Có 4 trường cao đẳng nghề và nhiều trường trung cấp nghề khác.

맨위로 스크롤